english αρχική επικοινωνία πλοήγηση συνδέσεις        Επιστροφή στο www.filmfestival.gr   3η ΑΓΟΡΑ 16-25 Νοεμβρίου 2007

Μια Αγορά ταινιών μεγάλου μήκους στο πλαίσιο του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Συντονίστριες: Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Αθηνά Γεωργιάδου
Βοηθός: Ελένη Βαρζώκα

Σε συνέχεια της επιτυχημένης 2ης διοργάνωσης της «Αγοράς», χάρις στην οποία 35 ταινίες από την ΝΑ Ευρώπη εξασφάλισαν διανομή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 3η ετήσια «Αγορά» Κινηματογραφικών Ταινιών.

Τι είναι η ΑΓΟΡΑ
Η Αγορά είναι μια ομπρέλα που παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του oπτικοακουστικού χώρου από ολόκληρο τον κόσμο να βλέπουν ταινίες πρόσφατης παραγωγής από την Ελλάδα, ολοκληρωμένες ταινίες από ολόκληρο τον κόσμο που συμμετέχουν στα προγράμματα του Φεστιβάλ, καθώς και μία επιλογή πρόσφατων και σε εξέλιξη ταινιών νέων σκηνοθετών από την ΝΑ Ευρώπη και την ΝΑ Μεσόγειο. Τους επιτρέπει επίσης να πραγματοποιούν επαφές και να κλείνουν συμφωνίες για την εκμετάλλευση των ταινιών τους στην παγκόσμια αγορά, να δημιουργούν επαφές για την ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες από άλλες χώρες, να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικές με την εκμετάλλευση και το μάρκετινγκ κινηματογραφικών ταινιών και να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια για την προώθηση και την εξαγωγή κινηματογραφικών ταινιών.

Στόχοι
• Η ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών ταινιών.
• Η ανάπτυξη αγοράς κινηματογραφικών ταινιών στη Θεσσαλονίκη, με εστιασμένο γεωγραφικό ενδιαφέρον.
• Η προσέλκυση επαγγελματιών από ολόκληρο τον κόσμο.
• Η δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου για την ενδυνάμωση των εμπορικών συναλλαγών στην περιοχή.

Στατιστικά στοιχεία της 2ης διοργάνωσης
Στη 2η Αγορά συμμετείχαν 451 επαγγελματίες του κινηματογράφου από 45 χώρες: αγοραστές, διανομείς, πράκτορες πωλήσεων, προγραμματιστές φεστιβάλ, εκπρό- σωποι ινστιτούτων και κινηματογραφικών οργανισμών, καθώς και πωλητές και παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών από την Ελλάδα, την ΝΑ Ευρώπη και την ΝΑ Μεσόγειο.Από αυτούς, οι 112 συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.500 προβολές 257 ταινιών.
Μερικοί από τους συμμετέχοντες στην περσινή ΑΓΟΡΑ: MK2, Wide Management, Tokyo Theatres, Rezo Films, Bavaria Film International, China Film Group,Tribeca Film Festival, New York Film Festival-New Directors New Films, Los Angeles Film Festival, Primer Plano, Art Films, Mongrel Media,World Film Festival Montreal, Sunrise Film Distribution, Nordisk Film Sales, Pierre Grise Distribution, Festival De La Rochelle, Berlin Film Festival, Neue Visionen, Greenlight Media, Budapest Film, Duna Television,Teodora Flm, Fourlab, Cinecitta Holding, Entermode Corp, Canana, Cinema Delicatessen, Holland Film, Action Film, Gutek Film, Mediapro Pictures, Mosfilm, RTV, Silenzio Films, Latido-Latin Beat, Novemberfilm, Triangel Film, Axiom Films, Cinefil/Jazz Flms, Edimburg Film House, Britannia Films, SBS Television, Life Size Entertainment,The Film Sales Company.

ΑΓΟΡΑ - Προβολές
Industry Screenings: Οι διαπιστευμένοι της Αγοράς έχουν αποκλειστική πρό- σβαση στην ειδική ζώνη προβολών για επαγγελματίες, όλων των ταινιών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την ΝΑ Μεσόγειο που συμμετέχουν στο επίσημο πρό- γραμμα του Φεστιβάλ.
Βαλκανικά έργα σε ανάπτυξη: Το ειδικό αυτό πρόγραμμα προβολών της Αγο- ράς, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Balkan Survey» του Φεστιβάλ, προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες από το χώρο του κινηματο- γράφου να ανακαλύψουν ταινίες από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων λίγο πριν από την ολοκλήρωσή τους. Το πρόγραμμα της περσινής χρονιάς παρουσίασε αναγνωρισμένους τίτλους όπως το California Dreamin’ (endless) του Cristian Nemescu (Μεγάλο Βραβείο «Ένα κάποιο βλέμμα» – Φεστ. Καννών 2007)
DVD Library: Λειτουργεί ενημερωμένη βιντεοθήκη με υλικά προβολής και προώ- θησης απ’ όλες τις ταινίες που συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα του φεστι- βάλ καθώς και από επιλεγμένες πρώτες και δεύτερες ταινίες από τις χώρες της Βαλκανικής και της ΝΑ Μεσογείου που έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση συμ- μετοχής στην Αγορά. Ειδικά ιδιωτικά βίντεο και DVD boxes είναι διαθέσιμα, καθη- μερινά, σε όλους τους επαγγελματίες συμμετέχοντες του Φεστιβάλ.
Mediterranean Focus: Το ειδικό αυτό πρόγραμμα της Αγοράς προβάλλει πρό- σφατα ολοκληρωμένες ταινίες μεγάλου μήκους από την Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό την προώθηση παραγωγών από τη Μεσόγειο στο διεθνές κοινό.

ΑΓΟΡΑ - Ατμόσφαιρα
Η Αγορά πραγματοποιείται παράλληλα με τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες του Φεστιβάλ, όπως σεμινάρια, εργαστήρια, masterclasses, το φόρουμ συμπαραγωγών Crossroads και το ταμείο ανάπτυξης σεναρίων Balkan Fund, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Salonica Studio, εκδηλώσεις και πάρτι, προσφέροντας στους επαγγελματίες από ολόκληρο τον κόσμο, πολλές ιδανικές ευκαιρίες ανάπτυξης εμπορικών επαφών σε ένα χαλαρό, ανεπίσημο, φιλόξενο, αλλά αυστηρά επαγγελματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες στην Αγορά έχουν πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Φεστιβάλ, στις δημόσιες προβολές και στην ειδική επαγγελματική ζώνη προβολών, στις εκδηλώσεις και στα πάρτι.

ΑΓΟΡΑ - Τοποθεσία
Η Αγορά πραγματοποιείται στο Industry Center του Φεστιβάλ, στην Αποθήκη 8 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο Industry Center λειτουργούν:
• Ιδιωτικά βίντεο και DVD booths αποκλειστικά για τους επαγγελματίες και τους δημοσιογράφους που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.
• Business Lounge αποκλειστικά για τους επαγγελματίες, προκειμένου να πραγματοποιούν συναντήσεις, ραντεβού και συζητήσεις, κ.λπ.
• Συνεδριακοί χώροι
• Η/Υ με ελεύθερη πρόσβαση για τους επισκέπτες
• WiFi σύνδεση στο διαδίκτυο
• Θυρίδες αλληλογραφίας
• Γραφείο πληροφοριών
• Γραφείο Διαπίστευσης Επαγγελματιών

ΑΓΟΡΑ - Υπηρεσίες
Deal Making Support: Η Αγορά παρέχει νομική και γραμματειακή υποστήριξη, υποστήριξη μάρκετινγκ, καθώς και υπηρεσία για την πραγματοποίηση προσωπικών συναντήσεων και follow up εμπορικών επαφών σε όλους τους παρευρισκόμενους, με σκοπό την αποτελεσματική ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους διαπραγμα- τεύσεων. Η Αγορά εγγυάται ότι, κατά τη διάρκειά της, οι αγοραστές, διανομείς, πρά- κτορες πωλήσεων, παραγωγοί και διοργανωτές Φεστιβάλ από όλο τον κόσμο θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το «ποιος είναι ποιος» και «ποιος είναι πού».
Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών διεθνούς μάρκετινγκ: Η Αγορά προσφέ- ρει σε όλους τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ με μία ταινία βαλκανικής ή/και ελληνικής προέλευσης και οι οποίοι δε διαθέτουν πράκτορα πωλήσεων, κατ’ ιδίαν συναντήσεις παροχής συμβουλών διε- θνούς μάρκετινγκ.
Sales Meze: Η Αγορά διοργανώνει σειρά από καθημερινά γεύματα εργασίας, με στόχο την προώθηση των επαγγελματικών επαφών ανάμεσα σε όλους τους συμ- μετέχοντες της Αγοράς.

ΑΓΟΡΑ - Εκδόσεις
Agora Film Guide: Λίστα με όλες τις ταινίες της Αγοράς, καθώς και πληροφορίες για την εμπορική τους διαθεσιμότητα.
Industry Manual: Κατάλογος με τις απαραίτητες πληροφορίες επαφής με παραγωγούς, διανομείς, πράκτορες πωλήσεων, εκπροσώπους και συμβούλους φεστιβάλ, εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθμών, χρηματοδότες, αγοραστές και ειδικούς εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συμμετέχουν σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Φεστιβάλ.
Greek Audiovisual Directory: Κατάλογος ελληνικού οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού χώρου.